3 kroky ke komunikaci bez stresu – test

s  metodou MLUVTE JEJICH JAZYKEM

Během sedmi dnů se vám každý den postupně otevřou textové a obrázkové prezentace, a také každý den pracovní listy. Bude to celkem 15 kusů materiálů. Dostanete:

  • textové a obrázkové prezentace, ve kterých objasňuji pomocí metody Mluvte jejich jazykem nezbytné souvislosti, uvádím typické projevy a potřeby jednotlivých typů lidí.
    Především to, jak je poznáte.  Jak s nimi mluvit, aby vám rozuměli. Jak reagují, jejich silné a slabé stránky, jaký způsob argumentace zvolit, abychom předešli nedorozumění a stresu. V čem jsou úskalí vzájemných vztahů různých typů, a jak se jich vyvarovat.
    Texty, tabulky a obrázky vám pomohou vše pochopit. Získáte návod, jak s lidmi mluvit, aby vám chtěli naslouchat, a vyhověli vám.
  • pracovní listy, ve kterých budete krok za krokem nabyté znalosti posilovat, a postupovat tak k vytoužené změně. Pomohou vám sebereflexe, testy, cvičení a návody, jak nové znalosti trénovat. 

Přístup a materiály vám zůstanou, budete se moci k nim vracet podle libosti. Postupovat můžete svým vlastním tempem.

Velmi doporučuji postupovat podle předlohy a nepřeskakovat. Pracovní listy dalšího dne začněte vyplňovat až po dokončení těch ze dne předchozího. Navazují na sebe.
Nové poznatky zkoušejte v praxi. Jen tak snadněji uděláte 3 kroky ke komunikaci bez stresu:
KROK PRVNÍ:
Díky správnému naslouchání komunikačnímu partnerovi pochopíte, co vám skutečně sděluje.
KROK DRUHÝ:
Dokážete lépe formulovat svoje argumenty a požadavky.
KROK TŘETÍ:
Zvládnete v klidu říct, co se vám nelíbí, a srozumitelně podávat zpětnou vazbu.

D1

Co potřebujeme vědět o komunikaci. Temperament a typologie.

D2

Vlastnosti komunikačních typů. Kdo jste vy?

D3

Vzájemné vztahy komunikačních typů. Srovnávací tabulka.

D4

Test Komunikační typy. Lidé kolem mne.

D5

Jak vypadají a co chtějí slyšet. Jak s nimi mluvit, aby naslouchali.

D6

Naslouchání a kladení otázek. Jak trénovat naslouchání.

D7

Komunikační typy pod tlakem. Jak pokračovat. Vaše dnešní komunikační dovednosti.