Mým úkolem na světě je pomáhat lidem 
spolu komunikovat. 
Tak, aby si se sebou i s druhými rozuměli 
a zbavili se stresu.
Aby podpořili svoji sebedůvěru, aby jim do života vstoupila radost.

Pomáhám v rozvoji komunikačních, prezentačních, obchodních a dalších dovedností, které vám usnadní soukromý i pracovní život, pomohou získat sebedůvěru a jistotu, úspěšně prosadit sebe, svoje myšlenky, svoje produkty.

Získáte praktický postup při rozhodování, co s životem dál, když pocítíte, že je třeba něco změnit, jak si naplánujete novou životní etapu pomocí změn sebe sama prostřednictvím nové image, spojené se zdravou sebedůvěrou.

Image je mnohem víc než jen to jak vypadáme. Vzhled a úprava souvisí se způsobem komunikace, s tím, jak se projevujeme, jakou stopu za sebou necháváme.  Jaký máme vztah ke své mysli, duši i tělu. 

Image má významný vliv na to, jak nás ostatní vnímají, a jak se k nám na základě toho chovají. Pravdivé image přispěje k získání respektu k sobě i k ostatním, a jejich respektu k vám. Umožní vám to posílit svou rovnováhu, sebedůvěru a jistotu. 

Budu hledat spolu s vámi takové formy komunikace, aby vám ostatní rozuměli a vycházeli vám vstříc. Zdokonalíte si dovednosti, které s vytvářením vlastní značky a jejich image souvisejí.

Najdete způsob, co dělat, jak mluvit a jednat, proč si vážit sebe sama, jak přemýšlet o sobě i o světě, aby vám i ostatní lidé porozuměli a respektovali vás, až se vydáte novým směrem.

Znám to, zažila jsem cestu k sobě na vlastní kůži.

Žijte také ve vlastní režii

Často na to myslím, jak skvělé je nestresovat se, být v rovnováze sama se sebou i se svým okolím. Ano, tak už dnes žiju.
Lidé mi říkávají, že to chtějí mít jako já.

Dnes už žiju svobodný život, už si nemyslím, že musím zvládnout všechno, co mi přijde do cesty, udělat všechnu práci na světě. Dělám to, co mě těší, pro ty, kteří mají o moji práci skutečný zájem. Sama rozhoduji kolik a kdy.
Mám čas na spoustu svých koníčků, jsem si vědoma své vlastní hodnoty, usmívám se na lidi. A lidé se usmívají na mne.

Dnes už vím, co, komu, jak a kdy říkat, poradím si s kritikou i s konflikty, umím lidem naslouchat. Dokážu požádat o to, co chci nebo potřebuji, dokážu odmítnout žádost, když nemohu nebo nechci vyhovět.

S radostí a bez trémy mluvím s lidmi i před lidmi. Těší mě vyprávět jim příběhy.
Vím, co mi sluší, poznám, kterým oblečením dokresluji svoji osobnost.
Umím si poradit s běžnými situacemi ve společnosti, stále se učím dalším dovednostem,
hledám nová, kreativní řešení, a to všechno mi dělá radost a zvyšuje zdravou sebedůvěru.

Byly doby,  kdy jsem byla plná pochybností o sobě.
Jsem správná? Co to vlastně znamená, být správná? Je to, co jsem řekla, v pořádku? Proč mi ten člověk nerozumí? Nevypadám divně? Hodí se to na mne? Hodím se já sem?
Mají o mne lidé zájem? 
Jsem dost chytrá? Umím toho dost?
Dělám to dobře? Jsem dost dobrá? Proč si nevěřím? Nemám raději mlčet, aby to nevyznělo špatně? Dokážu mluvit před tolika lidmi? Zvládnu trému?

Řeknu všechno, co mám na srdci tak, aby mi lidé porozuměli?
To všechno ještě podpořené dobou a situací, ve které jsem prožívala mladý věk.

Když přišla revoluce, bylo mi čtyřicet let.
Do té doby jsem pracovala jako propagační výtvarník. Zajímalo mě, jak věci spolu souvisejí, a tak jsem začala studovat.
Nejdříve to byly dlouhodobé, několikaleté kurzy. Ten první byl o marketingu, o propagaci, o tom, co všechno má vliv na budování značky. Další o public relations, jak má dát firma o sobě vědět. Pak přišel pro mne velmi důležitý tříletý britský výcvik - jak správně mluvit, jak učit lidi, jak jim rozumět a řada dalších kurzů.

Když mi bylo 52 let, otevřeli na univerzitě pro dálkaře obor Marketingové komunikace, a já jsem se tam přihlásila. Studovala jsem s nadšením a láskou.
Časem jsem to dotáhla k písmenkům před jménem i za jménem.

Prostě jsem chtěla být dobrá. A hlavně se ráda učím.
Žila jsem běžný rodinný život s manželem a odrostlými dětmi. A přitom jsem usilovně pracovala, snažila se využít všechny možnosti, které život v nových poměrech po revoluci nabízel, rychle dohnat všechno to, co jsem do čtyřiceti let profesně zameškala.
Studovala jsem, chodila do školy, přednášela na různých místech, konzultovala a vedla tréninky ve firmách, měla jsem firmu se zaměstnanci, jezdila a jezdila…

Na sebe jsem vůbec nemyslela.
Pravidelná strava, pohyb a dostatek spánku nepatřily mezi moje priority. Moje tělo začalo vysílat signály, stále silnější. Já jsem se snažila je přehlížet a potlačovat.
Často jsem si říkala: Rozum je důležitější než tělo! Ale moje tělo řeklo: DOST!

Teprve potom jsem si uvědomila, že něco je špatně.
Ze všeho, co pro mne bylo do této chvíle velmi důležité, jsem doslova ze dne na den vypadla. Z manažerky jsem se rázem stala onkologickou pacientkou. Vyměnila jsem kostým za župan. Prožívala jsem nelehké chvíle, zraněná na těle i na duši. Měla jsem celý rok na přemýšlení o tom, kdo jsem, a jak budu žít dál. 

Najednou se mi rozsvítilo v hlavě.
Uvědomila jsem si, že to, jak jsem dlouhou řadu let pomáhala firmám, jak vyjádřit kdo jsou, předkládat pravdivý  obraz o sobě pomocí postupů, které říkají s kým, proč a jak komunikovat, jak vypadat, jak si nastavit způsoby chování, a jaké má být to, co poskytují, aby se staly důvěryhodnou značkou, aby si jich okolí vážilo, a aby prodávali.
Aby dělali to, co je pro ně i pro jejich okolí důležité.

Pochopila jsem, že mohu využít těchto zkušeností,
a že to využít pro novou etapu svého života musím.

A tak jsem si vytvořila model. Jak nově si musím odpovědět na staré otázky, abych žila v harmonii. Jak přemýšlet o sobě, jak najít nový způsob života. Podívala jsem se na svůj život novýma očima.
Jak to mám udělat, co musím na sobě změnit, jak mám postupovat, čemu je třeba se naučit, abych měla v rovnováze tělo, srdce i hlavu. 

Ukázalo se, že to funguje.
Že metody, které úspěšně využívají firmy pro vytváření věrohodné značky, získání důvěry a porozumění, lze využívat i pro životní změny v osobní rovině. 

Od té doby pomáhám těm, kteří hledají to, co jsem hledala i já.

O všechno, co vím a umím, a o to, co moji cestu ovlivnilo, se chci podělit.
V e-booku zdarma Image pro život ve vlastní režii kladu lidem stejné otázky, které jsem kladla sobě, když jsem přemýšlela, co s životem dál.

Pomohla jsem řadě lidí k úspěšné kariéře.
Byla a stále jsem průvodcem a podporou studentům, manažerům, obchodníkům, lidem měnícím profesi, mladým podnikajícím ženám i ženám zralým, které chtěly začít žít svůj druhý život po odchodu dětí, někdy i manžela.

Pomohla jsem změnou i sobě k vyrovnanému životu, se kterým jsem spokojená.
Mému tělu, srdci i hlavě je spolu dobře.

Jednou jsem stála zamyšlená v pražském metru na schodech pohybujících se směrem vzhůru. Najednou mě udeřil do očí reklamní text:
Druhý život začíná ve chvíli, kdy si uvědomíme, že máme jen jeden.

Nastal i váš čas žít ve své vlastní režii.