STOP PROBLÉMŮM
V KOMUNIKACI

Už vás nebaví hádky a nedorozumění?

Dejte problémové komunikaci STOP!

/

 • Máte někdy pocit, že lidé nechápou, co jim říkáte? Že nerozumí?
 • Máte o sobě pochybnosti, když se nemůžete dohodnout?
 • Ztrácíte sebedůvěru? Cítíte se poníženě?
 • Máte vztek, nebo je vám to líto?
 • Obáváte se rozhovoru s dominantními jedinci?
 • Jste vyčerpaní z opakujících se neúspěšných vyjednávání o rozdělení domácí práce?
 • Nemáte nervy řešit pořád dokola bez výsledku výchovu vašich dětí?
 • Diskutujete bez výsledku se zaměstnanci o plnění úkolů?
 • Vadí vám, že se nemůžete s kolegy shodnout na organizaci práce?
 • Štve vás, že lidé setrvávají na svém stanovisku a nenaslouchají argumentům?
 • Máte obavy, že taková nedorozumění narušují vaše vztahy?
 • Stále marně hledáte nové možnosti dohody?

Máte takové potíže v komunikaci?

Rozumím a chápu, spousta lidí je má, stejně jako vy. Nemyslete si, nejste v tom sami.

I já jsem je kdysi měla. Také jsem měla obavy z rozhovoru s nadřízeným nebo učitelem. Nevěděla jsem, jak prosadit svoje myšlenky. Neuměla jsem vysvětlit, co potřebuji.
Naštěstí je to už dávno.

Protože jsem se seznámila se skvělým způsobem, jak tyto problémy, ale i jiné, v komunikaci zvládat. A naučila jsem se ho používat.
A funguje to! Nejen mně, ale celé řadě lidí, kterým jsem tuto metodu pomohla zvládnout.


Je to náročné

Dnes a denně jsme spolu více než jindy.
Nacházíme se v obtížné a psychicky náročné situaci.
A víme, že nejvíce nedorozumění zažíváme doma.
Tam, kde bychom měli nacházet klid a podporu.

Často přemýšlíte, jak tyto situace změnit?
Jak si je ulehčit?
Dosud jste udělali všechno možné,
co bylo ve vašich silách, zkoušeli jste různé způsoby.

Ale možná vám chyběl jednoduchý návod.

 

Představte si:

 • že vaše komunikace probíhá v klidu
 • že nebudete prožívat nepříjemné emoce
 • že porozumíte tomu, co váš komunikační partner skutečně sděluje
 • že budete umět formulovat svoje požadavky tak, aby vám lidé rozuměli
 • že se zvýší vaše sebedůvěra
 • že vás budou lidé respektovat

Věříte, že stres můžete z komunikace odstranit? 
Že tím získáte sebedůvěru, lidé vám budou naslouchat, porozumí tomu, co říkáte, a ochotněji vyhoví?

Už jste vyzkoušeli kde co, přečetli řadu knih, navštívili kurzy o komunikaci, dělali o sobě řadu testů. 
Přesto stále narážíte na arogantní, dominantní, manipulativní, neústupné jedince. 
Nebo puntičkáře, lháře, lenochy, hloupé, a nevíte si s nimi rady.

Bojíte se o svůj vztah, když se pořád nemůžete doma dohodnout.
Netěší vás chodit do práce, ztrácíte energii zbytečnými rozbroji.

Přestáváte si věřit, ztrácíte sebedůvěru a někdy i sebeúctu, jste se stresu. Potýkáte se s negativními emocemi.

1

Štve vás, že vám druhý pořád nerozumí, myslíte si, že rozumět nechce.  Nedokážete přesně formulovat svoje požadavky.
Ale co když je to jinak? Co když je kámen úrazu v tom, jak druhému svoje požadavky říkáte? Víte, že vaším problémem není neochota se domluvit. Jen možná nemáte ta správná slova a argumenty, na které právě tento komunikační partner slyší.

2

Už nevíte, jak byste lidem vysvětlili, co po nich chcete. Jak je motivovat, aby vám vyhověli.
Přemýšlejte, kdo jsou lidé, s kterými spolupracujete. Co je pro ně skutečně důležité. Co doopravdy chtějí a potřebují, co je skutečnou příčinou nesvárů. Hledejte správné argumenty pro vyjádření a obhájení svých tvrzení. Najdete je v tom, co sami říkají.

Existuje možnost, jak komunikaci zvládnout!

Pomocí ověřené metody. Zvládnete ji i vy, stejně jako já, i řada lidí před vámi.
I vy se můžete zbavit nepříjemných pocitů a obav.

 • Zjistěte, proč a jak stejné sdělení říkat jiným způsobem lidem s různými komunikačními potřebami.
 • Zjistěte, jak s lidmi mluvit, aby Vám naslouchali. Aby rozuměli tomu, co jim říkáte. Aby Vám ochotněji vyhověli.

Zvládněte komunikaci s online tréninkem

STOP PROBLÉMŮM V KOMUNIKACI 

pomocí metody MLUVTE JEJICH JAZYKEM.

Můžete svůj život změnit! Vy sami. 

 • Jen je třeba důvěřovat si, neodkládat a začít.
  Krůček po krůčku zkoušet nové znalosti a dovednosti, uplatňovat je v praxi.

 • Metoda MLUVTE JEJICH JAZYKEM
  vám do úst ta správná slova a argumenty pomůže vložit.

Každý sebemenší úspěch vás posune blíž k vytouženému klidu v rozhovoru.

Dovolte, abych vám nabídla pomocnou ruku!

Jsem Pavla Kotyzová

Proč právě já přicházím s nabídkou?
Řadu let podporuji lidi v jejich rozvoji.
Aby mohli řídit svůj život směrem k naplnění svých představ, a ne jenom reagovat na vnější okolnosti. Zvládat svoje emoce, zbavit se stresu.
Snadněji prosadit v rozhovorech sebe, svoje myšlenky.

Je hodně těch, kteří už metodu MLUVTE JEJICH JAZYKEM používají.

Za posledních třicet let jsem naučila správně mluvit s ostatními lidmi stovky žen a mužů rozdílných profesí a různého věku, v odlišných životních situacích. 

V mých workshopech a konzultacích nacházejí v diskuzích a cvičeních AHA momenty lidé z malých i velkých firem. Jednotlivci, podnikající ženy i studenti. 
Přicházejí na způsob, co dělat, jak mluvit, vypadat a jednat ve prospěch představ o svém životě.

Opírám se o své rozsáhlé vzdělání a o praktické zkušenosti s rozvojem osobnosti.
Také o zkušenosti s tréninkem komunikačních, prezentačních a obchodních dovedností, které mají významný vliv na naši osobní značku. Na to, jak nás lidé vnímají, co si o nás myslí a jak se k nám, na základě toho, chovají.

A také o svůj vlastní příběh, vlastní zkušenosti a poznání.

Co o mně říkají ti, kteří se mnou mají zkušenosti

Koty je člověk, který mne v životě velmi ovlivnil.... v tom nejpozitivnějším smyslu slova. Její odbornost, zájem o věc a celkově její OSOBNOST jsou věci, které mne velmi inspirovaly a stále inspirují. Nejlepším příkladem toho, co Koty pro mne znamená, je situace, kdy si nejsem jist svým manažerským rozhodnutím, a tak jdu za Koty pro radu, kterou jsem v minulosti vždy dostal. A co víc, vždy se její rada řadila mezi rady nad zlato. Koty, díky!!!
Mgr. Josef Kocourek, Ph.D. ředitel Ústavu marketingových komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Pavla Kotyzová patří k lidem, kteří mě v životě nejvíce ovlivnili. Nesmírně si vážím všeho, co mě naučila. Elán, s jakým dokáže člověku říct zpětnou vazbu, mě vždy inspiroval ke snaze o lepší výkon. Je přirozenou autoritou, která vzbuzuje respekt u svého okolí. Zároveň je to nesmírně pozitivní člověk, který vás dokáže nadchnout pro cokoli. Dodnes čerpám z poznámek o komunikaci, a znalosti předávám svým vlastním posluchačům.
Sebi Chomiszak lektorka prezentačních dovedností

Proč jsem vytvořila metodu MLUVTE JEJICH JAZYKEM?

Protože často vidím kolem sebe stejné nepříjemné situace.

Někdo někomu něco vypráví, a ten poslouchá na půl ucha. 
Potom tvrdí: Ne, o tom jsme nemluvili. 

Nebo po někom něco chce. On udělá něco jiného nebo to udělá jinak.
Potom řekne: Vždyť jsi to tak říkala! 

Nepomůže zlobit se a tvrdit, že jste přece řekli něco jiného a úplně jasně! 
Tak proč někdy lidé nechtějí rozumět!!!

Ale co když je to jinak? Co když si posluchač myslí, že rozumí?
Co když to není tak, že nechce rozumět? 
Co když nemůže rozumět?

Co když potřebuje, abychom my porozuměli jemu, a řekli mu svoje sdělení jinak?

Proto jsem vytvořila metodu MLUVTE JEJICH JAZYKEM!

Každý z nás má jiný způsob komunikace a odlišný přístup k ní. Má jiné tempo řeči, používá pro sebe typické výrazy. Mluví s jinou mírou gestikulace a dalších neverbálních projevů. A od druhých očekává to, co pro něho je obvyklé.

Naučte se v rozhovoru přizpůsobit jazyku komunikačního partnera.
Tím se stáváte pro něho příjemným a sympatickým společníkem. Bude vám naslouchat pozorněji.
Mluvte s různými typy lidí tak, aby vám chtěli naslouchat.

Naučte se pomocí metody MLUVTE JEJICH JAZYKEM svoje sdělení říkat způsobem, kterému ten, koho máte před sebou, porozumí. 

Metoda MLUVTE JEJICH JAZYKEM vychází ze starověké Hippokratovy teorie o různorodosti temperamentů jednotlivých lidí. Typologie o různých komunikačních stylech je založena na práci Davida Merrilla (2. pol. 20. století.)
Metoda je převedena do současné a praktické roviny, aby byla srozumitelná a realizovatelná. Používám přirovnání, obrázky a tabulky tak, aby bylo všechno snadno pochopitelné. Abych vám přiblížila silné a slabé stránky, potřeby rozdílných typů lidí, a vztahy mezi nimi. A naučit se, jak si s tím poradit.

V průběhu let byla typologie mnohými autory upravována, doplňována, a různě použita s různými názvy. Existuje také řada dalších typologií. Lidé se velmi zajímají o to, kdo jsou, a kdo jsou ti druzí.

Zjistíte, jak nás naše temperamenty ovlivňují. Poznáte znaky jednotlivých komunikačních typů, jejich silné a slabé stránky.

 • Dozvíte se, jak s nimi mluvit.
 • Na co si dát pozor.
 • Porozumíte jejich potřebám.

Metoda MLUVTE JEJICH JAZYKEM vás dovede k vytouženému porozumění, propojení a klidu v komunikaci. K lepším vztahům.

Dostaví se úleva, spokojenost, radost, pohoda, pocit štěstí. Nebudete se cítit podceňovaní. 
Zažijete pocit svobody. Vaše vystupování bude sebevědomější, budou vás respektovat. A nervozita se změní na klid.

Nechte se vést od komunikace plné stresu
ke komunikaci v pohodě.

Vaše vztahy doma nebudou napjaté.
Zažijete dobrý pocit, že jste k sobě našli cestu.

Bude se vám lépe pracovat – nebudete ztrácet energii a čas půtkami, vznikne prostor pro jiné činnosti. Začněte i vy s pozitivní změnou. Život bude lepší.

Začněte hned, a život se změní k lepšímu.

Získejte online trénink STOP PROBLÉMŮM V KOMUNIKACI
s metodou MLUVTE JEJICH JAZYKEM,
který vám komunikaci zvládnout pomůže.

Díky správnému naslouchání komunikačnímu partnerovi pochopíte, co vám skutečně sděluje.
Pak dokážete lépe formulovat svoje argumenty a požadavky.
Zvládnete v klidu říct, co se vám nelíbí, srozumitelně podávat zpětnou vazbu.

Naučíte se používat takový způsob komunikace,
aby i druhý člověk byl schopen a ochoten naslouchat vašim argumentům.

Jak bude online trénink probíhat?

V průběhu dvou týdnů budu denně posílat na váš e-mail odkazy na online materiály: 

 • texty s obrázky v pdf, ve kterých objasním souvislosti, vysvětlím typické projevy a potřeby jednotlivých typů lidí. Především jak s nimi máme mluvit, jak reagují, jejich silné a slabé stránky, jak s mimi mluvit, abychom předešli nedorozumění a stresu. V čem jsou úskalí jejich vzájemných vztahů, a jak se jich vyvarovat. 
 • krátká videa, ve kterých popíšu projevy jednotlivých typů lidí. Jak je poznáte, jaké je jejich typické chování, jak reagují, jejich silné a slabé stránky, jak s nimi máme mluvit. 
 • pracovní listy, ve kterých budete krok za krokem nabyté znalosti posilovat, a postupovat tak k vytoužené změně. Pomocí různých cvičení budete nové znalosti trénovat. 
 • testy, tabulky a obrázky vám pomohou i k sebereflexi. Získáte návod, jak s lidmi mluvit, aby vám rozuměli. 

1. krok - KDO JSI A KDO JSEM JÁ 

 • Nejdříve si uvědomíte, jak komunikace funguje.
 • Seznámíte se s pravidly komunikace, která prospívají vzájemnému pochopení.
 • Porozumíte, proč a v čem se potřeby různých lidí v komunikaci liší.
 • Zjistíte, proč a jak jsou odlišné reakce lidí, které máte v rozhovorech před sebou.
 • Pochopíte, proč je nutné stejný obsah sdělení říkat různým lidem různým způsobem. 
 • Dozvíte se, který komunikační typ jste vy, a co z toho vyplývá.

2. krok - JAK ZVLÁDNU ROZHOVOR 

 • Naučíte se správně naslouchat očima i ušima a pomocí empatie tomu, co druhý skutečně sděluje. 
 • Pochopíte jak klást otázky, abyste se skutečně něco dozvěděli.
 • Uvědomíte si a naučíte, jak je třeba správně naslouchat a vyhodnocovat výroky druhého člověka.
 • Zjistíte, jak v rozhovoru správně postupovat.
 • Najdete možnosti, jak porozumět komunikačnímu partnerovi.
 • Naučíte se mluvit s jednotlivými komunikačními typy tak, aby vám rozuměli a vyhověli.

Nadělte si dárek a získejte krásný láskyplný vztah bez konfliktů, plný vzájemného pochopení!

Online materiály budou přístupné od valentýnské neděle 14. 2. 2021

Co se z nich naučíte:

Ve videích a textech získáte znalosti, jak komunikace funguje, na čem je závislá. Čeho je třeba se vyvarovat, na co klást důraz. Jak sobě i druhým lidem lépe porozumět. 
Pomocí metody MLUVTE JEJICH JAZYKEM pochopíte, proč je třeba stejnou věc sdělovat různým lidem různým způsobem.

Naučíte se, jak to dělat, jak jednotlivé typy poznáte, a čím se odlišují, jak partnerovi v komunikaci naslouchat, čeho si všímat, a na co si dát během rozhovoru pozor.

Podpoříte svoje dovednosti pomocí pracovních listů s akčními kroky, se cvičeními a návody, jak trénovat.

Zvládnete znalosti změnit v dovednosti.

Uvědomíte si přednosti a možnosti vaší osobnosti. Získáte sebedůvěru k uplatňování nabytých znalostí a dovedností v praxi. Posílíte svoje rozhodnutí udělat v komunikaci změnu.

Přineste do svého života pozitivní změnu.
Přineste do vztahu změnu, která vám život usnadní.

Abych vám cestu ke komunikaci bez problémů zjednodušila, ještě něco přidám.

Přidám ještě 2 bonusy.

BONUS 1

Během tréninku vás budu podporovat v uzavřené facebookové skupině, kam se zdarma přidáte. Budu reagovat na vaše příspěvky. Setkáte se zde s lidmi, kteří řeší stejné problémy jak vy. Přístup do skupiny vám zůstane i po skončení tréninku až do Velikonoc 2021.

Hodnota bonusu je 950 Kč

BONUS 2

Dostanete test, ve kterém si ověříte, kdo jste vy, který komunikační typ u vás převládá.
Možná, že pro jeho vyplnění získáte nejen partnera, ale i lidi ze svého blízkého okolí. 🙂 A zjistíte tak odlišnosti, které způsobovaly nedorozumění v komunikaci, kterého se můžete díky metodě MLUVTE JEJICH JAZYKEM zbavit.
A přidám tabulku jednotlivých typů, i když jste si ji už dříve možná ode mne stáhli zdarma. Tady ji budete mít přímo u dalších materiálů. V tabulce jsou přehledně jednotlivé typy popsány tak, že je můžete mezi sebou porovnávat. Snadno tak ověříte typ člověka, kterého zkoumáte.

Hodnota bonusu je 1.290 Kč

Hodnota online tréninku STOP PROBLÉMŮM V KOMUNIKACI
s metodou MLUVTE JEJICH JAZYKEM je 2.980 Kč.
Hodnota bonusů je 2.240 Kč.

CELKOVÁ hodnota tréninku včetně bonusů:  

5.220 Kč 

Bonusy v hodnotě 2.240 Kč dostanete zdarma. A ještě přidám pro radost slevu 1.000 Kč.
Běžná cena tréninku je tedy:

5.220                    1.980 

Ale protože teď se blíží ten Valentýn a online trénink
STOP PROBLÉMŮM V KOMUNIKACI s metodou MLUVTE JEJICH JAZYYKEM
bude spuštěn 14. 2. 2021 na jeho počest,
dávám ještě další slevu.
Jako valentýnský dárek ode mne.

Protože já už žiju v láskyplném vztahu přes 50 let.
A proto vím, jak důležité je komunikaci ve vztahu dobře zvládnout.

Valentýnská cena je:

5.220                    1.980

1.490 Kč

 

Klikněte
na oválné zelené tlačítko

 a dostanete online trénink:

 • texty s návody , ve kterých vám vysvětlím, jak poznat různé komunikační typy, a jak s nimi mluvit, jak lidem i sobě porozumět;
 • pracovní listy s akčními kroky, cvičeními a postupy, jak dovednosti v komunikaci trénovat, podporu v posílení sebedůvěry;
 • přístup do podpůrné uzavřené facebookové skupiny;
 • test, ve kterém zjistíte svůj komunikační typ a poznáte, proč se s někým obtížně domlouváte;
 • tabulku, která vám umožní rychle jednotlivé typy určit a zjistit, jak s nimi mluvit.
 • Získáte tím:
  klid, sebedůvěru, zbavíte se stresu.
 • Co se změní:
  zvýší se ochota komunikačního partnera naslouchat vám.
 • Co se stane:
  vy se stanete tím, kdo zvládá komunikaci bez stresu.

Věřím, že se i vám podaří komunikaci změnit k lepšímu.

Pokud se vám nepodaří udělat pokrok nejpozději do Velikonoc 2021, garantuji,
že vám vrátím, na vaši žádost, vaše peníze.

Mám jen podmínku, že mi pošlete vaše vyplněné pracovní listy,
a že ve facebookové skupině uvidím vaši aktivitu, snahu a zájem metodu MLUVTE JEJICH JAZYKEM zvládnout.
Jako důkaz, že jste o změnu v komunikaci skutečně usilovali.


Co se stane po kliknutí
na zelené oválné tlačítko?

Po kliknutí na zelené oválné tlačítko Chci objednat trénink STOP PROBLÉMŮM V KOMUNIKACI s metodou MLUVTE JEJICH JAZYKEM se objeví objednávková stránka, ve které zadáte svůj e-mail.
A pak už můžete vypsat a odeslat objednávku.
Můžete si tam přečíst, jak chráním vaše data v souladu s GDPR, a také Obchodní podmínky.

Po odeslání objednávky přijde do vaší e-mailové schránky e-mail se zálohovou fakturou.

Podívejte se pro jistotu i do Hromadné pošty a Spamu.

Přístup do uzavřené facebookové skupiny a k online tréninku STOP PROBLÉMŮM V KOMUNIKACI s metodou MLUVTE JEJICH JAZYKEM dostanete do vaší e-mailové stránky po uhrazení zálohové faktury a připsání platby na můj účet krátce před otevřením tréninku - 12. 2. 2021.
První materiál dostanete na vaši e-mailovou adresu 14. 2. 2021 v 7 hodin ráno. Poslední e-mail přijde v pátek, 26. února.

Také dostanete fakturu s potvrzenou úhradou.

Trápí vás ještě nějaké otázky nebo pochybnosti?

 • Není takové přizpůsobování manipulace s lidmi?
  Je rozdíl mezi manipulací a tím, že vycházím druhému vstříc a argumentujeme tak, aby porozuměl. Pomocí správně volených slov se snažíte o vzájemnou dohodu. Nejde o nátlak.
 • Co když budu hrát někoho jiného? Nebudu autentická.
  Svoji autenticitu nepopíráte, nehrajete žádnou roli. Jen vybíráte vhodná slova a argumenty pro člověka před vámi. Jako když volíte různé oblečení pro různé příležitosti – a pořád jste to vy.
 • Proč se mám přizpůsobovat já?
  Protože se chcete zbavit stresu a napětí z obtížné komunikace. Přizpůsobením stylu mluvy se přizpůsobujete osobnosti komunikačního partnera. Tak mu umožňujete, aby vám lépe porozuměl.
 • Je to vyčerpávající se přizpůsobovat. Nechce se mi!
  Neslibuji procházku růžovým sadem. Ale až si osvojíte potřebné dovednosti, bude pro vás mluvit s lidmi jednodušší. A úspěšná komunikace vás bude k dalším krokům motivovat.
 • Už mám za sebou mraky kurzů, proč by měl fungovat právě tento?
  Protože nebudu o metodě MLUVTE JEJICH JAZYKEM jen mluvit. Budu vás motivovat a vést, abyste se zamýšleli i písemně v pracovních listech, a v praxi plnili jednotlivé kroky.

Jsem si jista, že svoji komunikaci s podporou online tréninku
STOP PROBLÉMŮM V KOMUNIKACI s metodou MLUVTE JEJICH JAZYKEM posunete od stresu ke klidu.

 • Pochopíte, proč je těžké si s některými lidmi porozumět.
 • Uvědomíte si, proč nechápou, co jim sdělujete.
 • Naučíte se přizpůsobit svoji mluvu potřebám partnera. 
 • Usnadníte mu, aby porozuměl tomu, co říkáte, volbou pro něho vhodných slov, způsobem projevu.
 • Lidé vám budou chtít naslouchat, když něco sdělujete.
 • Získáte jejich sympatie a vstřícnost. Ochotněji budou plnit vaše přání.
 • Zmizí pocit, že vás komunikační partner nechápe úmyslně.
 • Zbavíte se stresu.
 • Konečně nebudete nervózní z neúspěšné komunikace.

Novou dovednost využijete s úspěchem doma, s partnerem, s dětmi, mezi svými blízkými.
Také s kolegy a nadřízenými v práci, v obchodních rozhovorech s klienty.
Při jednání na úřadech, při diskuzi se sousedy, prostě kdekoliv.

Za online trénink
STOP PROBLÉMŮM V KOMUNIKACI s metodou MLUVTE JEJICH JAZYKEM 
zaplatíte nyní s valentýnskou slevou pouze 

5.220                    1.980

1.490 Kč

 

Teď jsou před vámi 3 možnosti:
1. nechat všechno být, dál prožívat negativní emoce v rozhovorech s lidmi. Zkoušet neúspěšně znova a znova, jak jít na komunikaci jinak; 
2. nakoupit hromadu knih a ztratit mnoho času hledáním inspirace, jak stresující komunikaci zvládnout;
3. říct si "ANO, JDU DO TOHO" a pomocí metody MLUVTE JEJICH JAZYKEM v online tréninku STOP PROBLÉMŮM V KOMUNIKACI se potíží v komunikaci jednou provždy zbavit.

Klikněte na oválné zelené tlačítko a trénink
STOP PROBLÉMŮM V KOMUNIKACI je váš.

Pozor, tato cena platí pouze do Valentýna!

   1.490 Kč