Sedmidenní online trénink

3 kroky ke komunikaci bez stresu

Už vás nebaví hádky a nedorozumění? 

Dejte problémové komunikaci STOP!

Týká se vás některá z těchto potíží v komunikaci?

Spousta lidí je má. Nejste v tom sami.
A přitom existuje skvělý způsob, jak se zbavit nedorozumění v komunikaci, a díky tomu i problémů ve vztazích. Stačí zvládnout tři  dovednosti:

  • naslouchat tomu, co druhý říká a jak u toho vypadá;
  • porozumět tomu, co vidím a slyším, určit si jeho komunikační typ;
  • reagovat způsobem, který právě jeho typu vyhovuje.

Tyto dovednosti pomohou zlepšit vztahy partnerské, pracovní s kolegy i šéfem, rodinné, obchodní se zákazníky či dodavateli, sousedské. Jsou užitečné i při výchově potomků. 

Všude tam to funguje! Nejen mně, ale celé řadě lidí, kterým jsem tuto metodu pomohla ve svých kurzech (online i offline) zvládnout.

Dosud jste udělali všechno možné, co bylo ve vašich silách, zkoušeli jste různé způsoby…
Ale možná vám chyběl jednoduchý návod.

Jestli už teď jste rozhodnuti, a víte, že tento online trénink je to pravé pro vás, můžete kliknout na tlačítko, a dostanete se k objednávce s cenou.

A jestli potřebujete víc informací, čtěte dál.

Je to váš případ?

Už jste vyzkoušeli kde co, přečetli řadu knih, navštívili kurzy o komunikaci, dělali o sobě řadu testů.
Přesto stále narážíte na arogantní, dominantní, manipulativní, neústupné jedince. 

1

Štve vás, že vám druhý pořád nerozumí, myslíte si, že rozumět nechce. Nedokážete přesně formulovat svoje požadavky.

Ale co když je to jinak? Co když je kámen úrazu v tom, jak druhému svoje požadavky říkáte? Víte, že vaším problémem není neochota se domluvit. Jen možná nemáte ta správná slova a argumenty, na které právě tento komunikační partner slyší.

2

Už nevíte, jak byste lidem vysvětlili, co po nich chcete. Jak je motivovat, aby vám vyhověli.

Přemýšlejte, kdo jsou lidé, s kterými mluvíte. Co je pro ně skutečně důležité. Co doopravdy chtějí a potřebují, co je skutečnou příčinou nesvárů. Hledejte správné argumenty pro vyjádření a obhájení svých tvrzení. Najdete je v tom, co sami říkají.

Věříte, že stres můžete z komunikace odstranit? Že tím získáte sebedůvěru,
lidé vám budou naslouchat, porozumí tomu, co říkáte, a ochotněji vyhoví?

Představte si:

Existuje možnost, jak komunikaci zvládnout!

Pomocí ověřené metody. Zvládnete ji i vy, stejně jako já, i řada lidí před vámi.
I vy se můžete zbavit nepříjemných pocitů a obav.

Zvládněte komunikaci s online tréninkem

3 KROKY KE KOMUNIKACI BEZ STRESU

pomocí metody MLUVTE JEJICH JAZYKEM.

Můžete svůj život změnit! Vy sami.
Každý sebemenší úspěch v rozhovoru vás posune blíž k vytouženému klidu.

Jen je třeba důvěřovat si, neodkládat a začít.
Krůček po krůčku zkoušet nové znalosti a dovednosti, uplatňovat je v praxi.

Metoda MLUVTE JEJICH JAZYKEM
vám do úst ta správná slova a argumenty pomůže vložit.

Dovolte, abych Vám nabídla pomocnou ruku. Proč já?

Jsem Pavla Kotyzová.
Řadu let podporuji lidi v jejich rozvoji. Aby mohli řídit svůj život směrem k naplnění svých představ, a ne jenom reagovat na vnější okolnosti. Zvládat svoje emoce, zbavit se stresu. Snadněji prosadit v rozhovorech sebe, svoje myšlenky.

Je hodně těch, kteří už metodu MLUVTE JEJICH JAZYKEM používají. Za posledních třicet let jsem naučila správně mluvit s ostatními lidmi stovky žen a mužů rozdílných profesí a různého věku, v odlišných životních situacích.
V mých workshopech a konzultacích nacházejí v diskuzích a cvičeních AHA momenty lidé z malých i velkých firem. Jednotlivci, podnikající ženy i studenti.
Přicházejí na způsob, co dělat, jak mluvit, vypadat a jednat ve prospěch představ o svém životě.

Opírám se o své rozsáhlé vzdělání a o praktické zkušenosti s rozvojem osobnosti. O zkušenosti s tréninkem komunikačních, prezentačních a obchodních dovedností, které mají významný vliv na naši osobní značku.
Na to, jak nás lidé vnímají, co si o nás myslí, a jak se k nám, na základě toho, chovají.

Proč jsem vytvořila metodu MLUVTE JEJICH JAZYKEM?

Protože často vidím kolem sebe stejné nepříjemné situace.
Někdo někomu něco vypráví, a ten poslouchá na půl ucha. Potom tvrdí: Ne, o tom jsme nemluvili.
Nebo po někom něco chce. On udělá něco jiného nebo to udělá jinak. Potom řekne: Vždyť jsi to tak říkal/-a! 

Nepomůže zlobit se a tvrdit, že jste přece řekli něco jiného a úplně jasně!
Tak proč někdy lidé nechtějí rozumět!!!

Ale co když je to jinak? Co když si posluchač myslí, že rozumí? Co když to není tak, že nechce rozumět?
Co když nemůže rozumět?

Co když potřebuje, abychom my porozuměli jemu, a řekli mu svoje sdělení jinak?

Proto jsem vytvořila metodu MLUVTE JEJICH JAZYKEM!

Každý z nás má jiný způsob komunikace a odlišný přístup k ní. Má jiné tempo řeči, používá pro sebe typické výrazy. Mluví s jinou mírou gestikulace a dalších neverbálních projevů. A od druhých očekává to, co pro něho je obvyklé.

Naučte se v rozhovoru přizpůsobit jazyku komunikačního partnera.
Tím se stáváte pro něho příjemným a sympatickým společníkem. Bude vám naslouchat pozorněji.
Mluvte s různými typy lidí tak, aby vám chtěli naslouchat.
Naučte se pomocí metody MLUVTE JEJICH JAZYKEM svoje sdělení říkat způsobem, kterému ten, koho máte před sebou, porozumí. 

Metoda MLUVTE JEJICH JAZYKEM vychází ze starověké Hippokratovy teorie o různorodosti temperamentů jednotlivých lidí. Typologie o různých komunikačních stylech je založena na práci Davida Merrilla (2. pol. 20. století.)
Metoda je převedena do současné a praktické roviny, aby byla srozumitelná a realizovatelná. Používám přirovnání, obrázky a tabulky tak, aby bylo všechno snadno pochopitelné. Abych vám přiblížila silné a slabé stránky, potřeby rozdílných typů lidí, a vztahy mezi nimi. A jak je poznat a naučit se, jak si s tím poradit.

V průběhu let byla typologie mnohými autory upravována, doplňována, a různě použita s různými názvy. Existuje také řada dalších typologií. Lidé se velmi zajímají o to, kdo jsou, a kdo jsou ti druzí.

Zjistíte, jak nás naše temperamenty ovlivňují. Poznáte znaky jednotlivých komunikačních typů, jejich silné a slabé stránky.

Metoda MLUVTE JEJICH JAZYKEM vás dovede k vytouženému porozumění, propojení a klidu v komunikaci.

Dostaví se úleva, spokojenost, radost, pohoda, pocit štěstí. Nebudete se cítit podceňovaní.
Zažijete pocit svobody. Vaše vystupování bude sebevědomější, budou vás respektovat.
A nervozita se změní na klid.

Nechte se vést od komunikace ve stresu ke komunikaci v pohodě.

Díky správnému naslouchání komunikačnímu partnerovi pochopíte, co vám skutečně sděluje. Pak dokážete lépe formulovat svoje argumenty a požadavky.
Zvládnete v klidu říct, co se vám nelíbí, srozumitelně podávat zpětnou vazbu. Druhý člověk bude schopen a ochoten naslouchat vašim argumentům. 

Vaše vztahy doma nebudou napjaté. Zažijete dobrý pocit, že jste k sobě našli cestu.

Bude se vám lépe pracovat – nebudete ztrácet energii a čas půtkami, vznikne prostor pro jiné činnosti.
Začněte život s pozitivní změnou. Změní se k lepšímu.

Získejte online trénink
3 KROKY KE KOMUNIKACI BEZ STRESU
s metodou MLUVTE JEJICH JAZYKEM,
který vám komunikaci zvládnout pomůže.

1.499 Kč

Jak bude online trénink probíhat?

Po úhradě faktury vám pošlu přístup do členské sekce, kde jsou umístěny vaše online materiály.
Otevře se vám přístup k textovým a obrázkovým prezentacím, a také pracovním listům, celkem  je to 15 kusů materiálů. 

Kdo jsi a kdo jsem já

Jak zvládnu rozhovor

Pavla Kotyzová je profík každým coulem. Absolvovala jsem několik kurzů pod jejím vedením. Každý byl jiný, přinesl mi nové poznatky a rozšířil obzory. Je to nesmírně inspirativní člověk se kterým je radost nejen pracovat, ale je také setkávat v osobní rovině. Koty mne naučila spoustu věcí do života i profesní kariéry. Pomohla mi změnit pohled sama na sebe, své okolí a přístup k němu. Vřele doporučuju ve všech směrech!
Mgr. Romana Čočková, Ph.D.
Fakulta multimediálních komunikací
Vaše materiály jsou perfektní a jsem moc ráda, že jsem kurz absolvovala. I když jsem zatím nestihla ještě projít úplně vše, tak mi to už v této fázi hodně dalo. Myslím, že i když člověk hodně věcí zná, tak je důležité si informace, návody znovu a znovu připomínat. Úplně úžasný, a přitom jednoduchý je test pro zjištění komunikačních stylů. Aktuálně školím maminky, co se vrací na trh práce a v rámci komunikace je připravuji na pohovory. Určitě Vás ráda budu doporučovat.
Věra Stojarová
Kariérní poradkyně. Lektorka v projektu "Bojujeme proti stereotypům na trhu práce"
Díky kurzu mi docvaklo, na co při své komunikaci zapomínám, a co plně nevyužívám. Zajímavá kombinace materiálů a testů mě donutila přehodnotit své vzorce chování a pustit víc vítr do plachet v situacích, které si to vyžadují. Kurz mi přinesl chybějící kousek do skládačky. Děkuji.
Monika Váňová
Lektorka a koučka. Práce s emocemi a psychosomatikou.

Také vy zvládnete znalosti proměnit v dovednosti

Uvědomíte si přednosti a možnosti vaší osobnosti. Získáte sebedůvěru k uplatňování nabytých znalostí a dovedností v praxi. Přinesete do svého života pozitivní změnu.

Chci vám cestu ke komunikaci bez stresu zjednodušit.

Dostanete test, ve kterém si ověříte, kdo jste vy, který komunikační typ u vás převládá. Možná, že pro jeho vyplnění získáte i lidi ze svého blízkého okolí. 🙂 A zjistíte tak odlišnosti, které způsobovaly nedorozumění v komunikaci, kterého se můžete díky metodě MLUVTE JEJICH JAZYKEM zbavit.

Přidám srovnávací tabulku jednotlivých typů, i když jste si ji už dříve možná ode mne stáhli zdarma. Tady ji budete mít přímo u dalších materiálů. V tabulce jsou přehledně jednotlivé typy popsány tak, že je můžete mezi sebou porovnávat. Snadno tak ověříte typ člověka, kterého zkoumáte.

Záleží mi na zjednodušení komunikace mezi lidmi.

Hodnota získaných dovedností je mnohem vyšší než cena online kurzu.

Co dostanete?

Získáte tím:

klid, sebedůvěru, zbavíte se stresu.

Co se změní:

zvýší se ochota komunikačního partnera naslouchat vám.

Co se stane:

vy se stanete tím, kdo zvládá komunikaci bez stresu.

Věřím, že se i vám podaří komunikaci změnit k lepšímu.

Pokud se vám nepodaří udělat pokrok do 60 dnů od zakoupení tréninku, garantuji,
že Vám vrátím, na Vaši žádost, Vaše peníze.

Mám jen podmínku, že mi pošlete Vaše kompletně zpracované pracovní listy,
a že ve facebookové skupině uvidím vaši aktivitu, snahu a zájem metodu MLUVTE JEJICH JAZYKEM zvládnout.

Jako důkaz, že jste o změnu v komunikaci skutečně usilovali.

Co se stane po kliknutí na zelené tlačítko?

Po kliknutí na zelené tlačítko Chci objednat trénink 3 KROKY KE KOMUNIKACI BEZ STRESU s metodou MLUVTE JEJICH JAZYKEM se objeví stránka, v ní vypíšete a odešlete objednávku. Můžete si tam přečíst, jak chráním vaše data v souladu s GDPR, a také Obchodní podmínky.

Po odeslání objednávky přijde do vaší e-mailové schránky e-mail se zálohovou fakturou.
Podívejte se pro jistotu i do Hromadné pošty a Spamu.

Přístup do uzavřené facebookové skupiny a k online tréninku 3 KROKY KE KOMUNIKACI BEZ STRESU s metodou MLUVTE JEJICH JAZYKEM dostanete do vaší e-mailové stránky po uhrazení zálohové faktury a připsání platby na můj účet ihned poté.
K materiálům se budete se moci vracet podle libosti 365 dní.

Také dostanete fakturu s potvrzenou úhradou.

Trápí vás ještě nějaké otázky nebo pochybnosti?

Co když je to manipulace?

Je rozdíl mezi manipulací a tím, že vycházím druhému vstříc a argumentujeme tak, aby porozuměl. Pomocí správně volených slov se snažíte o vzájemnou dohodu. Nejde o nátlak.

Co když budu hrát někoho jiného? Ztratím autenticitu!

Svoji autenticitu nepopíráte, nehrajete žádnou roli. Jen vybíráte vhodná slova a argumenty pro člověka před vámi. Jako když volíte různé oblečení pro různé příležitosti – a pořád jste to vy.

Proč se mám přizpůsobovat já?

Protože se chcete zbavit stresu a napětí z obtížné komunikace. Přizpůsobením stylu mluvy se přizpůsobujete osobnosti komunikačního partnera. Tak mu umožňujete, aby vám lépe porozuměl.

Je to vyčerpávající se přizpůsobovat. Nechce se mi!

Neslibuji procházku růžovým sadem. Ale až si osvojíte potřebné dovednosti, bude pro vás mluvit s lidmi jednodušší. A úspěšná komunikace vás bude k dalším krokům motivovat.

Už mám za sebou mraky kurzů, proč by měl fungovat právě tento?

Protože nebudu o metodě MLUVTE JEJICH JAZYKEM jen mluvit. Budu vás motivovat a vést, abyste se zamýšleli i písemně v pracovních listech, a v praxi plnili jednotlivé kroky.

Drahá Pavli, chcem Ti poďakovať za online kurz o komunikácii, za veľmi prínosné a užitočné informácie odovzdané s Tvojou úžasnou charizmou a vľúdnym slovom. Znalosti použijem nielen na pracovnom poli, ale aj v komunikácii so svojimi najbližšími. Ušetrila si mi týmto kurzom cenný čas, zhrnula si v kurze všetko dôležité na cestu ku kultivácii komunikácie medzi ľuďmi. Materiály ku kurzu boli ľahko uchopiteľné, veľa príkladov, testy a názorné farebné obrázky mi prinášali radosť pri štúdiu. Odporúčila by som tento kurz každému, kto túži porozumieť sebe a svojmu okoliu, aby našli spoločnú reč aj napriek rozdielnym názorom. Prajem Ti nech sa energia, ktorú si do kurzu vložila mnohonásobne vráti. Tvoríš harmonický svet. Máš môj veľký obdiv.
Judita Synčáková Krištofová
Expertka na čínsku astrológiu a životné kódy

Jsem si jista, že i vy svoji komunikaci s podporou online tréninku posunete od stresu ke klidu.

Novou dovednost využijete s úspěchem doma, s partnerem, s dětmi, mezi svými blízkými. Také s kolegy a nadřízenými v práci, v obchodních rozhovorech s klienty. Při jednání na úřadech, při diskuzi se sousedy, prostě kdekoliv.

Za online trénink zaplatíte nyní pouze 

1.499 Kč

Teď jsou před vámi 3 možnosti:

Klikněte na zelené tlačítko,
začněte měnit svoji komunikaci právě teď.

1.499 Kč