Sedmidenní online trénink

3 kroky ke komunikaci bez stresu

Už vás nebaví hádky a nedorozumění? 

Dejte problémové komunikaci STOP!

 • Máte někdy pocit, že lidé nechápou, co jim říkáte? Že nerozumí?
 • Máte o sobě pochybnosti, když se nemůžete dohodnout?
 • Ztrácíte sebedůvěru? Cítíte se poníženě?
 • Máte vztek, nebo je vám to líto?
 • Obáváte se rozhovoru s dominantními jedinci?
 • Jste vyčerpaní z opakujících se neúspěšných vyjednávání o rozdělení domácí práce?
 • Nemáte nervy řešit pořád dokola bez výsledku výchovu vašich dětí?
 • Diskutujete bez výsledku se zaměstnanci o plnění úkolů?
 • Vadí vám, že se nemůžete s kolegy shodnout na organizaci práce?
 • Štve vás, že lidé setrvávají na svém stanovisku a nenaslouchají argumentům?
 • Máte obavy, že taková nedorozumění narušují vaše vztahy?
 • Stále marně hledáte nové možnosti dohody?

Máte takové potíže v komunikaci?

Spousta lidí je má. Nejste v tom sami. Lidé se zlobí, že druzí nechápou, co jim sdělují. Neví, jak prosadit svoje myšlenky. 
A přitom existuje skvělý způsob, jak se zbavit nedorozumění v komunikaci, a díky tomu i problémů ve vztazích. Stačí zvládnout tři  dovednosti:

 • - naslouchat tomu, co druhý říká a jak u toho vypadá;
 • - porozumět tomu, co vidím a slyším, určit si jeho komunikační typ;
 • - reagovat způsobem, který právě jeho typu vyhovuje.

Tyto dovednosti pomohou zlepšit vztahy partnerské, pracovní s kolegy i šéfem, rodinné, obchodní se zákazníky či dodavateli, sousedské. Jsou užitečné i při výchově potomků. 

Všude tam to funguje! Nejen mně, ale celé řadě lidí, kterým jsem tuto metodu pomohla ve svých kurzech (online i offline) zvládnout.

Často přemýšlíte, jak nepříjemné situace v komunikaci změnit? Jak si je ulehčit?
Dosud jste udělali všechno možné, co bylo ve vašich silách, zkoušeli jste různé způsoby...
Ale možná vám chyběl jednoduchý návod.

Jestli už teď jste rozhodnuti, a víte, že tento online trénink je to pravé pro vás,
můžete kliknout na červené tlačítko, a dostanete se k objednávce s cenou.


A jestli potřebujete víc informací, čtěte dál.

Je to váš případ?

Už jste vyzkoušeli kde co, přečetli řadu knih, navštívili kurzy o komunikaci, dělali o sobě řadu testů. 
Přesto stále narážíte na arogantní, dominantní, manipulativní, neústupné jedince. 
Nebo puntičkáře, lháře, lenochy, hloupé, a nevíte si s nimi rady.

Možná se bojíte o svůj vztah, když se pořád nemůžete doma dohodnout.
Nebo vás netěší chodit do práce, protože ztrácíte energii zbytečnými rozbroji.

Přestáváte si věřit, ztrácíte sebedůvěru a někdy i sebeúctu, jste se stresu.
Potýkáte se s negativními emocemi.

1

Štve vás, že vám druhý pořád nerozumí, myslíte si, že rozumět nechce.  Nedokážete přesně formulovat svoje požadavky.
Ale co když je to jinak? Co když je kámen úrazu v tom, jak druhému svoje požadavky říkáte? Víte, že vaším problémem není neochota se domluvit. Jen možná nemáte ta správná slova a argumenty, na které právě tento komunikační partner slyší.

2

Už nevíte, jak byste lidem vysvětlili, co po nich chcete. Jak je motivovat, aby vám vyhověli.
Přemýšlejte, kdo jsou lidé, s kterými spolupracujete. Co je pro ně skutečně důležité. Co doopravdy chtějí a potřebují, co je skutečnou příčinou nesvárů. Hledejte správné argumenty pro vyjádření a obhájení svých tvrzení. Najdete je v tom, co sami říkají.

Věříte, že stres můžete z komunikace odstranit? Že tím získáte sebedůvěru,
lidé vám budou naslouchat, porozumí tomu, co říkáte, a ochotněji vyhoví?

Představte si:

 • že vaše komunikace probíhá v klidu
 • že nebudete prožívat nepříjemné emoce
 • že porozumíte tomu, co váš komunikační partner skutečně sděluje
 • že budete umět formulovat svoje požadavky tak, aby vám lidé rozuměli
 • že se zvýší vaše sebedůvěra
 • že vás budou lidé respektovat

Existuje možnost, jak komunikaci zvládnout!

Pomocí ověřené metody. Zvládnete ji i vy, stejně jako já, i řada lidí před vámi.
I vy se můžete zbavit nepříjemných pocitů a obav.

 • Zjistěte, proč a jak stejné sdělení říkat jiným způsobem lidem s různými komunikačními potřebami.
 • Zjistěte, jak s lidmi mluvit, aby Vám naslouchali. Aby rozuměli tomu, co jim říkáte. Aby Vám ochotněji vyhověli.

Zvládněte komunikaci s online tréninkem

3 KROKY KE KOMUNIKACI BEZ STRESU

pomocí metody MLUVTE JEJICH JAZYKEM.

 • Můžete svůj život změnit! Vy sami. 
  Každý sebemenší úspěch v rozhovoru vás posune blíž k vytouženému klidu.
 • Jen je třeba důvěřovat si, neodkládat a začít.
  Krůček po krůčku zkoušet nové znalosti a dovednosti, uplatňovat je v praxi.

 • Metoda MLUVTE JEJICH JAZYKEM
  vám do úst ta správná slova a argumenty pomůže vložit.

Dovolte, abych vám nabídla pomocnou ruku. Proč já?

Jsem Pavla Kotyzová.

Řadu let podporuji lidi v jejich rozvoji.
Aby mohli řídit svůj život směrem
k naplnění svých představ,
a ne jenom reagovat na vnější okolnosti.
Zvládat svoje emoce, zbavit se stresu.
Snadněji prosadit v rozhovorech sebe,
svoje myšlenky.

Je hodně těch, kteří už metodu MLUVTE JEJICH JAZYKEM používají. Za posledních třicet let jsem naučila správně mluvit s ostatními lidmi stovky žen a mužů rozdílných profesí a různého věku, v odlišných životních situacích. 
V mých workshopech a konzultacích nacházejí v diskuzích a cvičeních AHA momenty lidé z malých i velkých firem. Jednotlivci, podnikající ženy i studenti. 
Přicházejí na způsob, co dělat, jak mluvit, vypadat a jednat ve prospěch představ o svém životě.

Opírám se o své rozsáhlé vzdělání a o praktické zkušenosti s rozvojem osobnosti. O zkušenosti s tréninkem komunikačních, prezentačních a obchodních dovedností, které mají významný vliv na naši osobní značku.
Na to, jak nás lidé vnímají, co si o nás myslí, a jak se k nám, na základě toho, chovají.


Proč jsem vytvořila metodu MLUVTE JEJICH JAZYKEM?

Protože často vidím kolem sebe stejné nepříjemné situace.
Někdo někomu něco vypráví, a ten poslouchá na půl ucha. Potom tvrdí: Ne, o tom jsme nemluvili. 
Nebo po někom něco chce. On udělá něco jiného nebo to udělá jinak. Potom řekne: Vždyť jsi to tak říkal/-a! 

Nepomůže zlobit se a tvrdit, že jste přece řekli něco jiného a úplně jasně! 
Tak proč někdy lidé nechtějí rozumět!!!

Ale co když je to jinak? Co když si posluchač myslí, že rozumí? Co když to není tak, že nechce rozumět? 
Co když nemůže rozumět?

Co když potřebuje, abychom my porozuměli jemu, a řekli mu svoje sdělení jinak?

Proto jsem vytvořila metodu MLUVTE JEJICH JAZYKEM!

Každý z nás má jiný způsob komunikace a odlišný přístup k ní. Má jiné tempo řeči, používá pro sebe typické výrazy. Mluví s jinou mírou gestikulace a dalších neverbálních projevů. A od druhých očekává to, co pro něho je obvyklé.

Naučte se v rozhovoru přizpůsobit jazyku komunikačního partnera.
Tím se stáváte pro něho příjemným a sympatickým společníkem. Bude vám naslouchat pozorněji.
Mluvte s různými typy lidí tak, aby vám chtěli naslouchat.
Naučte se pomocí metody MLUVTE JEJICH JAZYKEM svoje sdělení říkat způsobem, kterému ten, koho máte před sebou, porozumí. 

Metoda MLUVTE JEJICH JAZYKEM vychází ze starověké Hippokratovy teorie o různorodosti temperamentů jednotlivých lidí. Typologie o různých komunikačních stylech je založena na práci Davida Merrilla (2. pol. 20. století.)
Metoda je převedena do současné a praktické roviny, aby byla srozumitelná a realizovatelná. Používám přirovnání, obrázky a tabulky tak, aby bylo všechno snadno pochopitelné. Abych vám přiblížila silné a slabé stránky, potřeby rozdílných typů lidí, a vztahy mezi nimi. A jak je poznatnaučit se, jak si s tím poradit.

V průběhu let byla typologie mnohými autory upravována, doplňována, a různě použita s různými názvy. Existuje také řada dalších typologií. Lidé se velmi zajímají o to, kdo jsou, a kdo jsou ti druzí.


Zjistíte, jak nás naše temperamenty ovlivňují. Poznáte znaky jednotlivých komunikačních typů, jejich silné a slabé stránky.

 • Dozvíte se, jak s nimi mluvit.
 • Na co si dát pozor.
 • Porozumíte jejich potřebám.

Metoda MLUVTE JEJICH JAZYKEM vás dovede k vytouženému porozumění, propojení a klidu v komunikaci.

Dostaví se úleva, spokojenost, radost, pohoda, pocit štěstí. Nebudete se cítit podceňovaní. 
Zažijete pocit svobody. Vaše vystupování bude sebevědomější, budou vás respektovat.
A nervozita se změní na klid.

Nechte se vést od komunikace ve stresu
ke komunikaci v pohodě.

Díky správnému naslouchání komunikačnímu partnerovi pochopíte, co vám skutečně sděluje. Pak dokážete lépe formulovat svoje argumenty a požadavky.
Zvládnete v klidu říct, co se vám nelíbí, srozumitelně podávat zpětnou vazbu. Druhý člověk bude schopen a ochoten naslouchat vašim argumentům. 

Vaše vztahy doma nebudou napjaté. Zažijete dobrý pocit, že jste k sobě našli cestu.

Bude se vám lépe pracovat – nebudete ztrácet energii a čas půtkami, vznikne prostor pro jiné činnosti.
Začněte život s pozitivní změnou. Změní se k lepšímu.

Získejte online trénink
3 KROKY KE KOMUNIKACI BEZ STRESU
s metodou MLUVTE JEJICH JAZYKEM,
který vám komunikaci zvládnout pomůže.

1.499 Kč

Jak bude online trénink probíhat?

Po úhradě faktury vám pošlu přístup do členské sekce, kde jsou umístěny vaše online materiály. 

Během sedmi dnů se vám každý den postupně otevřou textové a obrázkové prezentace, a také každý den pracovní listy, celkem 15 kusů materiálů. 

 • textové a obrázkové prezentace, ve kterých objasním souvislosti, vysvětlím typické projevy a potřeby jednotlivých typů lidí. Především jak je poznáme,  jak s nimi máme mluvit, jak reagují, jejich silné a slabé stránky, jak s nimi mluvit, abychom předešli nedorozumění a stresu. V čem jsou úskalí jejich vzájemných vztahů, a jak se jim vyvarovat. 
 • texty, tabulky a obrázky vám pomohou vše pochopit. Získáte návod, jak s lidmi mluvit, aby vám rozuměli. 
 • pracovní listy, ve kterých budete krok za krokem nabyté znalosti posilovat, a postupovat tak k vytoužené změně. Pomohou vám sebereflexe, testy, cvičení a návody, jak nové znalosti trénovat. 

KDO JSI A KDO JSEM JÁ 

 • Nejdříve si uvědomíte, jak komunikace funguje.
 • Seznámíte se s pravidly komunikace, která prospívají vzájemnému pochopení.
 • Porozumíte, proč a v čem se potřeby různých lidí v komunikaci liší.
 • Zjistíte, proč a jak jsou odlišné reakce lidí, které máte v rozhovorech před sebou.
 • Pochopíte, proč je nutné stejný obsah sdělení říkat různým lidem různým způsobem. 
 • Dozvíte se, který komunikační typ jste vy, a co z toho vyplývá.

 JAK ZVLÁDNU ROZHOVOR 

 • Naučíte se správně naslouchat očima i ušima a pomocí empatie tomu, co druhý skutečně sděluje. 
 • Pochopíte jak klást otázky, abyste se skutečně něco dozvěděli.
 • Uvědomíte si a naučíte, jak je třeba správně naslouchat a vyhodnocovat výroky druhého člověka.
 • Zjistíte, jak se jednotlivé typy chovají pod tlakem, a jak na jejich projevy reagovat.
 • Najdete nové možnosti, jak porozumět komunikačnímu partnerovi.
 • Naučíte se mluvit s jednotlivými komunikačními typy tak, aby vám rozuměli a vyhověli.
Pavla Kotyzová je lektor s mateřským citem, manažerským instinktem, kreativní myslí a empatickým přístupem. Mne (pedagoga na VŠ) i mého muže (starostu malé obce) naučila, jak "najít a neztratit své lepší JÁ", jak empaticky a asertivně řešit (mnohdy konfliktní a nepříjemné) životní i pracovní situace s klienty, studenty, občany, ale i kolegy, jak se nebát vystupovat před davy lidí a mnoho dalšího. Pavla je pro mne vzorem ženských ctností s mužskou houževnatostí a nejen proto ji mám ráda...
Martina JuříkováPedagog na VŠ. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Vaše materiály jsou perfektní a jsem moc ráda, že jsem kurz absolvovala. I když jsem zatím nestihla ještě projít úplně vše, tak mi to už v této fázi hodně dalo. Myslím, že i když člověk hodně věcí zná, tak je důležité si informace, návody znovu a znovu připomínat. Úplně úžasný, a přitom jednoduchý je test pro zjištění komunikačních stylů. Aktuálně školím maminky, co se vrací na trh práce a v rámci komunikace je připravuji na pohovory. Určitě Vás ráda budu doporučovat.
Věra StojarováKariérní poradkyně. Lektorka v projektu "Bojujeme proti stereotypům na trhu práce"
Mým cílem je naučit se komunikovat tak, abych dokázala pochopit a být pochopena. Tohle přání jsem si o Slunovratu vyslala do kosmu a poté ho vyvěsila na vánoční stromeček. Díky kurzu mi docvaklo, na co při své komunikaci zapomínám a co plně nevyužívám. Zajímavá kombinace materiálů a testů mě donutila přehodnotit své vzorce chování a pustit víc vítr do plachet v situacích, které si to vyžadují. Kurz mi přinesl chybějící kousek do skládačky. Děkuji.
Monika VáňováLektorka a koučka. Práce s emocemi a psychosomatikou.

Také vy zvládnete znalosti proměnit v dovednosti

Uvědomíte si přednosti a možnosti vaší osobnosti. Získáte sebedůvěru k uplatňování nabytých znalostí a dovedností v praxi. Přinesete do svého života pozitivní změnu.

Abych vám cestu ke komunikaci bez stresu zjednodušila, tady je ještě něco.

Je připravena podpůrná uzavřená facebookovou skupinu, kam se zdarma přidáte. Setkáte se s lidmi, kteří řeší stejné problémy jak vy. Přístup do skupiny vám zůstane i po skončení kurzu.

Dostanete test, ve kterém si ověříte, kdo jste vy, který komunikační typ u vás převládá. Možná, že pro jeho vyplnění získáte i lidi ze svého blízkého okolí. 🙂 A zjistíte tak odlišnosti, které způsobovaly nedorozumění v komunikaci, kterého se můžete díky metodě MLUVTE JEJICH JAZYKEM zbavit.

A přidám srovnávací tabulku jednotlivých typů, i když jste si ji už dříve možná ode mne stáhli zdarma. Tady ji budete mít přímo u dalších materiálů. V tabulce jsou přehledně jednotlivé typy popsány tak, že je můžete mezi sebou porovnávat. Snadno tak ověříte typ člověka, kterého zkoumáte.

Oba materiály dostanete  v průběhu týdne.

Záleží mi na zjednodušení komunikace mezi lidmi.

Hodnota získaných dovedností je mnohem vyšší než cena online kurzu.

Cena je nyní

1.499 Kč

Klikněte na oválné červené tlačítko

 Co dostanete?

 • textové a obrázkové prezentace s návody , ve kterých vám vysvětlím, jak poznat různé komunikační typy, a jak s nimi mluvit, jak lidem i sobě porozumět;
 • pracovní listy s akčními kroky, cvičeními a postupy, jak dovednosti v komunikaci trénovat, podporu v posílení sebedůvěry;
 • přístup do podpůrné uzavřené facebookové skupiny;
 • test, ve kterém zjistíte svůj komunikační typ a poznáte, proč se s někým obtížně domlouváte;
 • tabulku, která vám umožní rychle jednotlivé typy určit a zjistit, jak s nimi mluvit.
 • Získáte tím:
  klid, sebedůvěru, zbavíte se stresu.
 • Co se změní:
  zvýší se ochota komunikačního partnera naslouchat vám.
 • Co se stane:
  vy se stanete tím, kdo zvládá komunikaci bez stresu.

Věřím, že se i vám podaří komunikaci změnit k lepšímu.


Pokud se vám nepodaří udělat pokrok do 60 dnů od zakoupení tréninku, garantuji,
že Vám vrátím, na Vaši žádost, Vaše peníze.

Mám jen podmínku, že mi pošlete Vaše kompletně zpracované pracovní listy,
a že ve facebookové skupině uvidím vaši aktivitu, snahu a zájem metodu MLUVTE JEJICH JAZYKEM zvládnout.
Jako důkaz, že jste o změnu v komunikaci skutečně usilovali.


Co se stane po kliknutí
na červené oválné tlačítko?

Po kliknutí na zelené oválné tlačítko Chci objednat trénink 3 KROKY KE KOMUNIKACI BEZ STRESU s metodou MLUVTE JEJICH JAZYKEM se objeví stránka, v ní vypíšete a odešlete objednávku. Můžete si tam přečíst, jak chráním vaše data v souladu s GDPR, a také Obchodní podmínky.

Po odeslání objednávky přijde do vaší e-mailové schránky e-mail se zálohovou fakturou.

Podívejte se pro jistotu i do Hromadné pošty a Spamu.

Přístup do uzavřené facebookové skupiny a k online tréninku 3 KROKY KE KOMUNIKACI BEZ STRESU s metodou MLUVTE JEJICH JAZYKEM dostanete do vaší e-mailové stránky po uhrazení zálohové faktury a připsání platby na můj účet ihned poté.
Materiály budou v členské sekci zveřejňovány postupně, v průběhu 7 dnů. Budete se moci k nim vracet podle libosti 365 dní.

Také dostanete fakturu s potvrzenou úhradou.


Trápí vás ještě nějaké otázky nebo pochybnosti?

 • Není takové přizpůsobování manipulace s lidmi?
  Je rozdíl mezi manipulací a tím, že vycházím druhému vstříc a argumentujeme tak, aby porozuměl. Pomocí správně volených slov se snažíte o vzájemnou dohodu. Nejde o nátlak.
 • Co když budu hrát někoho jiného? Ztratím autenticitu!
  Svoji autenticitu nepopíráte, nehrajete žádnou roli. Jen vybíráte vhodná slova a argumenty pro člověka před vámi. Jako když volíte různé oblečení pro různé příležitosti – a pořád jste to vy.
 • Proč se mám přizpůsobovat já?
  Protože se chcete zbavit stresu a napětí z obtížné komunikace. Přizpůsobením stylu mluvy se přizpůsobujete osobnosti komunikačního partnera. Tak mu umožňujete, aby vám lépe porozuměl.
 • Je to vyčerpávající se přizpůsobovat. Nechce se mi!
  Neslibuji procházku růžovým sadem. Ale až si osvojíte potřebné dovednosti, bude pro vás mluvit s lidmi jednodušší. A úspěšná komunikace vás bude k dalším krokům motivovat.
 • Už mám za sebou mraky kurzů, proč by měl fungovat právě tento?
  Protože nebudu o metodě MLUVTE JEJICH JAZYKEM jen mluvit. Budu vás motivovat a vést, abyste se zamýšleli i písemně v pracovních listech, a v praxi plnili jednotlivé kroky.

Drahá Pavli, chcem Ti poďakovať za online kurz o komunikácii, za veľmi prínosné a užitočné informácie odovzdané s Tvojou úžasnou charizmou a vľúdnym slovom. Znalosti použijem nielen na pracovnom poli, ale aj v komunikácii so svojimi najbližšími. Ušetrila si mi týmto kurzom cenný čas, zhrnula si v kurze všetko dôležité na cestu ku kultivácii komunikácie medzi ľuďmi. Materiály ku kurzu boli ľahko uchopiteľné, veľa príkladov, testy a názorné farebné obrázky mi prinášali radosť pri štúdiu. Odporúčila by som tento kurz každému, kto túži porozumieť sebe a svojmu okoliu, aby našli spoločnú reč aj napriek rozdielnym názorom. Prajem Ti nech sa energia, ktorú si do kurzu vložila mnohonásobne vráti. Tvoríš harmonický svet. Máš môj veľký obdiv.
Judita Synčáková KrištofováExpertka na čínsku astrológiu a životné kódy

Jsem si jista, že i vy svoji komunikaci s podporou online tréninku posunete od stresu ke klidu.

 • Pochopíte, proč je těžké si s některými lidmi porozumět.
 • Uvědomíte si, proč nechápou, co jim sdělujete.
 • Naučíte se přizpůsobit svoji mluvu potřebám partnera. 
 • Usnadníte mu, aby porozuměl tomu, co říkáte, volbou pro něho vhodných slov, způsobem projevu.
 • Lidé vám budou chtít naslouchat, když něco sdělujete.
 • Získáte jejich sympatie a vstřícnost. Ochotněji budou plnit vaše přání.
 • Zmizí pocit, že vás komunikační partner nechápe úmyslně.
 • Zbavíte se stresu.
 • Konečně nebudete nervózní z neúspěšné komunikace.

Novou dovednost využijete s úspěchem doma, s partnerem, s dětmi, mezi svými blízkými.
Také s kolegy a nadřízenými v práci, v obchodních rozhovorech s klienty.
Při jednání na úřadech, při diskuzi se sousedy, prostě kdekoliv.

Za online trénink zaplatíte nyní pouze 

1.499 Kč

Teď jsou před vámi 3 možnosti:

 • Nechat všechno být jak je, dál prožívat negativní emoce v rozhovorech s lidmi. Zkoušet neúspěšně znova a znova, jak jít na komunikaci jinak.
 • Nakoupit hromadu knih, a potom ztrácet stále znova sebedůvěru a mnoho času hledáním inspirace, jak stresující komunikaci zvládnout.
 • Říct si "ANO, JDU DO TOHO" a pomocí metody MLUVTE JEJICH JAZYKEM v online tréninku 3 KROKY KE KOMUNIKACI BEZ STRESU se potíží v komunikaci jednou provždy zbavit.

Klikněte na oválné červené tlačítko,
začněte měnit svoji komunikaci právě teď.

1.499 Kč