Jak vám mohu pomoci?

Vyslechnu, podpořím, povedu… kladu zvídavé otázky v konzultacích, kde naleznete odpovědi pro rozvoj své osobní nebo firemní značky.
Naučím vás poznat, koho máte v rozhovoru před sebou a jak s ním mluvit. Pomohu trénovat vaše prezentační dovednosti, zbavit vás trémy. 

Ukážu vám, jak si poradit se šatníkem, aby podpořil vaše JÁ, vaši značku.

Workshopy nebo online kurzy vám pomohou rozvinout sebedůvěru, autenticitu, dovednosti pro práci, kterou konáte.

 

workshopy – konzultace – online kurzy v oblastech:
komunikace – vzhled – osobní dovednosti nejen pro podnikání

Každý má nějakou image

Co je to ta image?

Je to dojem, obraz, který si lidé o nás dělají na základě toho, jak s nimi mluvíme, jak vypadáme my a naše prostředí, jak se chováme a jednáme, a jak zvládáme svou práci. Podle toho se k nám chovají, a ovlivňuje to jejich jednání s námi.

Jsem to já?

Image máme, ať chceme nebo nechceme. Jen je třeba si položit otázku, jestli je to ta image, o kterou stojíme. Jestli je v souladu s námi, s prostředím, kde žijeme, s naší životní etapou, ve které jsme, nebo s cestou, na kterou se chceme vydat.

Jak na to

V žádném případě tady nejde o vytváření falešného umělého obrazu. Jde o kultivaci toho, co je nám vlastní, o zachování autenticity a jedinečnosti. O posílení silných stránek naší osobnosti. O hledání cest, jak ty slabé stránky změnit. Aby byly v souladu s námi, a s naší představou o sobě.

Co přijde

Proces kultivace image není jednoduchý. Ale až dosáhneme srozumitelného a svého vlastního obrazu díky vlastní režii, zvýší se nám sebedůvěra a jistota. Lidé nám lépe porozumí, budou vstřícnější, pomůže nám to předejít komunikačním zádrhelům. A dokonce porozumíme lépe i sami sobě. Získáme respekt vůči sobě, a zároveň i respekt ostatních. Staneme se věrohodnou značkou. 

O čem přemýšlet na začátku

Poslání

Kdo jsme, co je smyslem naší existence.

Hodnoty

Co je pro nás důležité, které hodnoty ctíme.

Vize

Kam směřujeme, čeho chceme dosáhnout.

Inventura

Porovnání reality s vlastní představou.

FAQ

Je rozdíl mezi manipulací a tím, že vycházíte druhému vstříc a argumentujete tak, aby porozuměl. Pomocí správně volených slov se snažíte o vzájemnou dohodu. Nejde o nátlak.

Svoji autenticitu nepopíráte, nehrajete žádnou roli. Jen vybíráte vhodná slova a argumenty pro člověka před vámi. Jako když volíte různé oblečení pro různé příležitosti – a pořád jste to vy.

Protože se chcete zbavit stresu a napětí z obtížné komunikace. Přizpůsobením stylu mluvy se přizpůsobujete osobnosti komunikačního partnera. Tak mu umožňujete, aby vám lépe porozuměl.

Neslibuji procházku růžovým sadem. Ale až si osvojíte potřebné dovednosti, bude pro vás mluvit s lidmi jednodušší. A úspěšná komunikace vás bude k dalším krokům motivovat.

Protože nebudu o metodě MLUVTE JEJICH JAZYKEM jen mluvit. Budu vás motivovat a vést, abyste se zamýšleli i písemně v pracovních listech, a v praxi plnili jednotlivé kroky.

Máte možnost si vyzkoušet v půlhodinové konzultaci za sníženou cenu, jak si budeme spolu rozumět.

Můžeme využít jen telefonický rozhovor. Zvažte přesto možnost, abychom se online viděli. Pokud žijete poblíž mne, můžeme se dohodnout na živém setkání.

Napište mi, promluvíme si o vašich potřebách, představách a možnostech. Každý workshop připravuji na míru. Jistě najdeme nejlepší řešení.

Na vrácení peněz máte právo. Jen je třeba doložit, že jste na úkolech v něm opravdu pracovala. Více o podmínkách se píše přímo u popisu kurzu.