Jak se tvoří značka

Nejprve musíme znát odpověď na otázky kdo jsme, co chceme, co je pro nás důležité. Uvědomíme si svoje poslání, vizi a hodnoty. To všechno se projevuje ve čtyřech oblastech: - jak mluvíme s lidmi a prezentujeme svoje myšlenky - co máme na sobě, jaké je naše prostředí a předměty, které používáme - dáváme to najevo svým jednáním a chováním - opíráme se o dovednosti, které potřebujeme zvládnout pro svoji práci.

1

Komunikace

Komunikační typy, jak je poznat, a jak s nimi mluvit.
Vliv temperamentu.
Prezentační dovednosti, tréma.
Obchodní rozhovor.
Vědomé naslouchání.
Kritika a zpětná vazba.
Jak zvládnout konflikt.
Ne manipulaci.
2

Vzhled

Proč se zabývat vztahem vzhledu a osobní značky.
Postup jak si poskládat funkční šatník.
Moje barva a firemní barva.
Vizuální prvky značky. Tvar těla, styl.
Vliv mých předmětů a prostředí na značku.
3

Jednání a chování

Asertivita a sebedůvěra.
Spolehlivost a zodpovědnost.
Návyky.
Základní pravidla chování.
Time management.
Sebereflexe.
4

Dovednosti pro práci

Jak se chová leader.
Týmová práce. Moje role v týmu.
Delegování.
Kreativní přístup k práci. Uplatnění svých talentů.
Plánování a organizování.

Jste připraveni posílit svoji značku?

Pojďme to spolu zkusit!