Do háje s tou dokonalostí!

Nic z tebe nebude… 

Co jenom z tebe vyroste… Jak to, že se nic nenaučíš… Podívej se, jak hrozně vypadáš… Nikdy nic neděláš pořádně… Není na tebe spolehnutí… To nejsi schopný se nic naučit?… Brr!

Nároky rodičů a učitelů. Ten pocit neschopnosti z dětství pak přetrvává … a člověk uvěří, že je budižkničemu. Nejistý člověk se těžko prosazuje, bojí se jít za svými cíli, bojí se autorit, jeho vnitřní nejistotu stále ostatní přiživují. Nejisté chování okolí vnímá, začne se chovat přezíravě. A to vede k dalšímu snižování sebejistoty a k prohloubení nejistého chování. Je to začarovaný kruh.

Nesrovnávejte se s nikým jiným, jen se sebou. Neporovnávejte se s domnělým ideálem. Copak nevíte, že nikdo není ideální? Buďte sami sebou. Dívejte se na svoje proměny, svoje úspěchy, svoje změny v tom, co považujete za důležité.

O co se mohu opřít? O schopnost být doopravdy tím, kdo jsem. Že mohu přímo a otevřeně vyjadřovat své pocity, potřeby a postoje, že mám schopnost přiznat si chyby a omyly bez pocitů viny, že mám schopnost stát za svým názorem i proti většině. Ale také schopnost změnit názor, když se změní okolnosti, a já mám více informací. A také o schopnost říci NE.

Sebedůvěra plyne z toho, co dovedu. Mám důvěru ve svoji schopnost udělat to, pro co se rozhodnu, jsem si vědom, že umím hodnotně prožívat svůj život, důvěřuji si, že obstojím v tom, pro co se rozhodnu. A také důvěra, že umím být s druhými, ale i sám se sebou, a vědomí, že si obhájím svá práva, aniž bych omezoval druhé.

Plyne z toho, co prožívám.
 Z vědomí, že sám sebe přijímám, že umím mít rád a mám rád.  Vědomí, že mi jde nejen o sebe, ale i o druhé. Ale i vědomí, že na tom, že mi jde o mne, není nic špatného. Že se cítím dobře ve většině situací, které mi život přináší, a že unesu i trápení, úzkost a frustraci.  Vědomí, že dovedu prožívat krásu a žiji morálně.

 Jak ještě můžeme posilovat svoji sebedůvěru?

Být schopen sebereflexe. Uvědomit si svoje silné stránky a posilovat je. Být si vědom i stránek slabých. Přijmout svoje silné i slabé stránky.

Hledat možnosti, jak to, co mi nevyhovuje, odstranit nebo kultivovat. Chybou není, že slabé stránky máme. Chybou by bylo, kdybychom nad nimi mávli rukou, nebo se jen kvůli nim trápili, ale nic neudělali. Být prospěšný ostatní lidem, a získávat od nich pozitivní zpětnou vazbu.

Poznat svoje zdroje a talenty. Vědět, co umím, co dokážu. Věřit svým talentům, a hlavně věřit tomu, že talenty mám. Trénovat dovednosti s nimi spojené. Rozvíjet je, hledat, jak je využít.

Vážit si sebe sama. Umět se ocenit a pochválit. Mluvit o sobě hezky, nesnižovat svůj význam. Slova mají silnou energii! Mít v sobě přiměřenou míru pokory. Vědět, kdy se jedná o zdravou sebedůvěru, a co už je za touto hranicí.

A to všechno každý den uplatňovat! Aby bylo lidem s vámi dobře na světě. Aby vám bylo dobře se sebou na světě.

 

 

Sdílejte